Tag Archives | värdarna

Värsta värdarna i väst

Tidningen Hem & Hyra har bett Hyresgästföreningens jurister att ta fram de värsta hyresvärdarna i Sverige. Sju av dem finns i Västsverige. GP – Bostad For more information, please visit: www.ibuywesell.com/sv or www.ibuywesell.com

Read full story Comments { 0 }